Rozvoj venkova

Dále Vám představujeme nabízené možnosti dotačních titulů zaměřených na investice do rozvoje především podnikání na venkově.

Pro podnikatele na venkově obecně, či zemědělské subjekty je aktivních několik velmi zajímavých dotačních titulů, které Vám po finanční stránce velmi významně ulehčují vlastní podnikání a umožňují významný rozvoj, i v tomto období jisté ekonomické recese. Jde konkrétně o podporu investic v oblastech:

  • podnikání na venkově (rekonstrukce, výstavba, zařízení firmy, dílen apod. – řemesla, služby, maloobchod, velkoobchod atd.)
  • cestovní ruch (penziony, ubytování, stravování, sportoviště, nábytek, sportovní vybavení apod.)
  • rozšíření podnikatelských aktivit pro zavedené zemědělské podnikatele (rekonstrukce, výstavba, zařízení firmy, dílen apod. – řemesla, opravny, služby, maloobchod, velkoobchod, atd.)
  • zemědělská výroba – rostlinná i živočišná (výstavby, rekonstrukce, nákup technologií, nosné konstrukce trvalých kultur apod.)
  • podpora začínajícím zemědělcům (pořízení mobilních strojů, nákup půdy, výstavby, rekonstrukce, pořízení technologií apod.)